Irish College Discounts, Baile Bhúirne Gaeltacht

Irish College Discounts, Baile Bhúirne Gaeltacht

As part of Gael Linn’s work, we run a sports orientated Gaeltacht summer college in the Baile Bhúirne Gaeltacht in West Cork. Gael Linn will contribute €100 to your Club for every member of your Club that registers to attend Colaiste Gael Linn, Baile Bhúirne from 12 April 2013 as a boarding student, through your Club this summer.

If you are interested in exploring this venture further or if you would like additional information regarding our proposal do not hesitate to contact me on jamieot@gael-linn.ie or directly by phone on 087 9505695. You can find out more about Coláiste Gael Linn, Baile Bhúirne, at the following link: http://www.gael-linn.ie/default.aspx?treeid=249&id=1

Mar chuid den obair a dhéanann muid i nGael Linn eagraíonn muid coláiste samhraidh Gaeltachta ina bhfuil béim mhór ar chúrsaí spóirt, i nGaeltacht Bhaile Bhúirne in Iarthar Chorcaí. Bheadh muidne, i nGael Linn, sásta €100 a bhronnadh ar do Chlub, do gach ball de do Chlub a chláraíonn mar dhalta cónaithe le freastal ar Choláiste Gael Linn, Baile Bhúirne, ó 12 Aibreán 2013 an samhradh seo tríd and gClub. Bheadh muid breá sásta foirmeacha iarratais a chur chugaibh chomh maith le hábhair bholscaireachta eile dá mbeifeá sásta an scéal a scaipeadh i measc bhur mball trí nuachtlitir, trí ríomhphost, tríd an bpost féin nó trí aon bhealach cumarsáide eile atá ar fáil do do Chlub.

 

Más spéis leat a thuilleadh eolais a fháil maidir leis an bhfiontraíocht seo ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh le jamieot@gael-linn.ie nó ag 087 9505695. Is féidir a thuilleadh eolais a fháil maidir le Coláiste Gael Linn, Baile Bhúirne ag an nasc seo a leanas: http://www.gael-linn.ie/default.aspx?treeid=249&id=1.

 

 

Love Gaeilge

 

 

Posted in Club News.